null

0


ตอนนี้ Moutai Prince และ Moutai Yingbin ได้วางจำหน่ายใน Tops Supermarket และ Gourmet Market ในบางสาขาแล้วค่ะ

Tops Supermarket / Central Food Hall: 
ท็อปส์ทองหล่อ | เซ็นทรัลบางนา | เซ็นทรัลเวิลด์ | เซ็นทรัลชิดลม | เดอะคริสตัล
เดอะคริสตัล | เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ | เซ็นทรัลเวสต์เกต | เซ็นทรัลศาลายา
เซ็นทรัลมหาชัย | เซ็นทรัลพัทยา | เซ็นทรัลเชียงใหม่ | เซ็นทรัลภูเก็ตฟลอเรสต้า | ภูเก็ตป่าตอง | เซ็นทรัลสมุย


Gourmet Market:  
Siam Paragon | Emporium | Emquatier | Terminal 21 


CLICK HEBangkok#1:
Kweichow Moutai Thailand (Rama 3) 泰国贵州茅台专卖店 (拉玛三)
467/1 อาคารมหาทุน พระราม 3 เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02 292 1669 RE
Bangkok#2:
Kweichow Moutai Thailand (Yaowarat) 泰国贵州茅台专卖店 (唐人街)

ร้านใบชาจงหัว 489 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 02 221 3212Chiang Mai
Kweichow Moutai Thailand (Chiang Mai) 泰国贵州茅台专卖店 (清迈)

332/1 ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 094 993 9888 Phuket
Kweichow Moutai Thailand (Phuket) 泰国贵州茅台专卖店 (普吉)

97/151 หมู่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ 095 112 3999