ถิ่นกำเนิดเหมาไถ


2019-04-19 12:27:17

อาจมีหลายคนที่อาจเข้าใจผิดว่า คำว่า "เหมาไถ" นั้น หมายถึง เหล้าขาวจีน 

ที่จริงแล้วเหล้าเหมาไถเป็นหนึ่งในเหล้าขาวจีน ซึ่งภาษาจีนกลางเรียกว่า "ไป๋จิ่ว"

 


"เหมาไถ" นั้นคือชื่อเขตๆ หนึ่งในมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งใช้ชื่อถิ่นกำเนิดมาตั้งชื่อเหล้านั่นเอง
โดยแหล่งกำเนิดคือตั้งอยู่ใน ตำบลเหรินฮ่วย (仁怀 Renhuai) ของเขตเหมาไถ มณฑลกุ้ยโจว
ซึ่งมีแม่น้ำชื่อสุ่ย (赤水河 Chishui River) ไหลผ่าน 
และเป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติที่สำคัญที่นำมาใช้ในการผลิตเหล้าเหมาไถซึ่งมีพื้นที่พิเศษที่ละติจูด 27°51” เหนือ และลองติจูด 106°22” ตะวันออก
ขนาดพื้นที่ "15.03 ตารางกิโลเมตร" เป็นเขตพื้นที่ปกป้องพิเศษของแหล่งกำเนิดเหมาไถ
ด้วยเอกลักษณ์พิเศษของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตต่างๆ
ที่ไม่เหมือนใคร และไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

ซึ่งก่อนหน้านี้ โรงงานกุ้ยโจว เหมาไถ ได้พยายามหาสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับที่ "เหรินฮ่วย"
เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด
แต่ก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพออกมาให้เหมือนกับต้นฉบับเดิมได้

****************************************
https://moutaithailand.com
Moutai Hotline 0630909999

Copyright ® 2019 moutaithailand.com

เราใช้ cookies เพื่อเพิ่มประสบการณ์การซื้อสินค้าของคุณ กด ยอมรับ เพื่อเลือกซื้อสินค้าต่อ หรือตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย cookies ของเราได้ ที่นี่