×
×
No Image
Moutai Flying Fairy (飞天)200ml
กุ้ยโจวเหมาไถ - เฟยเทียน (200มล.) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเหมาไถ "แบบดั้งเดิม" โดดเด่นด้วยรสชาติที่นุ่มนวล กลมกล่อม และได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดในสาขาแอลกอฮอล์ของประเทศจีน ...
No Image
Moutai Flying Fairy (飞天)500ml
กุ้ยโจวเหมาไถ - เฟยเทียน (500 มล.) เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเหมาไถ "แบบดั้งเดิม" โดดเด่นด้วยรสชาติที่นุ่มนวล กลมกล่อม และได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดในสาขาแอลกอฮอล์ของประเทศจีน ...
Recommend
No Image
Moutai Prince (王子)
กุ้ยโจวเหมาไถ - พรินซ์ ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เหมือนกันกับ "เหมาไถแบบดั้งเดิม" แต่ระยะเวลาบ่มที่สั้นกว่า ...
No Image
Moutai Yingbin (迎宾)
กุ้ยโจวเหมาไถ - หยิงปิน เป็นเหมาไถอีกรุ่นที่มีรสชาติใกล้เคียงกันกับรุ่นออรินัล ราคาคุ้มค่า ...
×

ติดต่อ